ChaSfz 广西阳朔县身份证号码

广西阳朔县身份证号大全

广西阳朔县身份证号码开头450321

立即查询身份证 >>>最新身份证号码查询记录

核查号码 出生日期 性别 原始发证地 核查时间

45032开头的身份证是哪个地方?

身份证号中前六位是地区码,就是行政区划代码。45表示广西,4503表示桂林

450302 秀峰区
450303 叠彩区
450304 象山区
450305 七星区
450311 雁山区
450321 阳朔县
450322 临桂县
450323 灵川县
450324 全州县
450325 兴安县
450326 永福县
450327 灌阳县
450328 龙胜各族自治县
450329 资源县
450330 平乐县
450331 荔蒲县
450332 恭城瑶族自治县

乐满地有市民票70元/人,那阳朔附近的也包括在内么?直接在门口,拿身份证就可以了是么?

在阳朔是行不通的`~

广西省桂林市的身份证前6位数是什么

450300